Polityka prywatności


1. Definicje:

 • Administrator danych osobowych: Expandi sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsku-Białej przy ul. Cyniarskiej 38. Korespondencję można kierować na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej umożliwiające identyfikację w tym m.in. dane kontaktowe, wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Przetwarzanie danych osobowych:

 • Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym w szczególności z RODO.
 •  Administrator gwarantuje przejrzystość przetwarzania danych, informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania.
 • Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Administrator deklaruje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 • Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy: (I) osoba, której dane dotyczą, wyraziła pisemną lub ustną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach, (II) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (III) dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usług w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy, (IV) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych, do których zobowiązany jest Administrator.

3.  Pliki cookies:

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies, których celem jest zagwarantowanie odpowiedniego standardu wygody serwisu, optymalizacja korzystania z serwisu, tworzenie statystyk, utrzymanie sesji Użytkownika, a także dostarczenie mu treści reklamowych.
 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w celach: (i) identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w serwisie, (ii) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania do serwisu, (iii) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu, (iv) badania zachowania odwiedzających serwis poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im treści dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań.
 • Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Administrator ma prawo korzystać z usług Google Analytics, których celem jest przetwarzanie zanonimizowanych danych eksploatacyjnych, w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane w serwisie:

 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przeniesienia swoich danych.
 •  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 • W celu realizacji powyższych uprawnień, osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w punkcie 1 Polityki prywatności.